SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bete`endevetenskap substantiv ~en ~er be·te·ende|­vet·en·skap·envetenskap som studerar människors (och an­dra varelsers) beteende psykol.till beteendevetenskaperna räknas bl.a. psykologi, sociologi och social­antropologisedan 1962efter eng. behavioural science