SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
beting`släsning substantiv ~en be·tings|­läs·ning·enin­läsning av en större mängd ämnes­kunskaper på viss (längre) tid i (gymnasie)skolan, i mots. till vanlig läx­läsning pedag.tid.betingsläsning (av ngt)sedan 1961