SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
betjä´na verb ~de ~t be·tjän·ar1ut­föra (viss typ av) tjänster åt ngn serv.JFRcohyponymexpediera barägaren betjänade själv de sista gästernahan är van att bli betjänadäv. ngt ut­vidgat450 patienter betjänade av 10 läkareibl. bildligt om el. med avs. på icke-levande före­teelserdet nya bostads­området betjänas av tunnel­bananbetjäna ngn/ngtsedan 16412hålla i verksamhet el. beredskap; med avs. på maskiner, artilleri­pjäser etc. NollJFRcohyponymsköta en person kunde nu­mera betjäna tio väv­stolarden nya strids­vagnen behövde bara betjänas av tre manbetjäna ngtsedan 1804Subst.:vbid1-117883betjänande, betjäning