SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
beträff´a verb ~de ~t be·träff·ari vissa ut­tryck ha att göra med ngt NollSYN.synonymanbelangasynonymangå 2 JFRcohyponym1gälla 1cohyponymavse 3 vad ekonomin beträffar ska det nog ordna sigden nya bil­modellen är en full­träff vad form­givningen beträffarrestaurangen var ut­märkt, åt­minstone vad beträffar det kulinariskaspec. i ett ut­tryck som an­ger personlig upp­fattning e.d.vad mig beträffa kunde de sista numren gärna ha ut­gåttvad ngn/ngt beträffar, vad beträffar ngn/ngtsedan 1597av ty. betreffen med samma betydelse