SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bety´delse substantiv ~n ~r be·tyd·els·en1tankemässigt inne­håll (hos visst ut­tryck) språkligt el. mot­svarande språkvet.JFRcohyponymmening 2cohyponyminnebördcohyponymreferens 3cohyponymintensioncohyponymkonnotation bibetydelsegrundbetydelsespecialbetydelsebok­stavlig betydelseegentlig betydelsebildlig betydelsejag an­vänder ordet i dess ur­sprungliga betydelsesamma form men o­lika betydelseräv. om under­liggande inne­hållsymbolisk betydelsebetydelsen (av/hos ngt)sedan 15872knappast plur. (viss) vikt som bi­dragande faktor i visst samman­hang, för viss person etc. allmän värderingJFRcohyponymrelevanscohyponymbetydenhet stor betydelseunder­ordnad betydelseha betydelsesakna betydelsesam­tiden in­såg inte betydelsen av hans forskningen person av stor betydelse för sitt landbetydelsen (av ngn/ngt/att+V/SATS)sedan 1719