SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bety`delsenyans substantiv ~en ~er be·tyd·else|­ny·ans·enspeciell betydelse som i ngn mån av­viker från (viss) huvudbetydelse hos ord el. ut­tryck språkvet.JFRcohyponymbibetydelse ordet ”enveten” har en betydelsenyans som saknas hos ordet ”envis”en betydelsenyans (av/hos ngt)sedan 1896