SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
betänk´lighet substantiv ~en ~er be·tänk·lig·het·envanligen plur. för­behåll som kan leda till om­prövning av planerat handlings­sätt e.d. komm.JFRcohyponymskrupel han hade inga moraliska betänkligheter mot att an­lita svart arbets­kraftbetänkligheter (mot ngn/ngt/att+V/SATS)sedan 1740