SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
beva´kning substantiv ~en ~ar be·vak·ning·en1det att bevaka (ngn eller ngt) mot risker admin.mil.samh.tid.sesebevaka 1 bevakningsfartygbevakningsföretaggränsbevakninghårdbevakningpolisbevakningskärpt bevakningden miss­tänkte har stått under bevakning i flera dygnäv. om (militär) personal med upp­gift att bevakavakt­styrka kustbevakningav­dela två man ur bevakningenbevakning (av ngn/ngt/SATS)sedan 16552det att bevaka ngt för att kunna tillvara­ta vissa intressen jur.m-med.tid.sesebevaka 2 nyhetsbevakningpressbevakningbevakning av valuta­marknadenmass­mediernas bevakning av topp­mötetspec. om formellt förfarings­sätt för att skydda juridiskt an­språkkonkursbevakningbevakning av ett testamentebevakning (av ngt/SATS)sedan 1767