SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1bi- förled 1som kommer i an­dra hand i fråga om den funktion e.d. som fram­går av efter­ledet NollJFRcohyponymsido- 1 bieffektbipersonbiproduktbisakibl. med stark ton­vikt på det negativabiverkansedan ca 1650se 1bi 2som till­skott till ngt som redan finns Nollbilagasedan ca 1620
2bi- förled som av­ser två enheter t.ex. bestånds­delar, del­tagare etc., ofta i mots. till en el. många ofta i fack­språkNollJFRcohyponymmulti- bifokalglasbilateralbisexuellsedan ca 1880av lat. bi- ’två-’; besl. med sv. tve-