SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bi`behålla sig verb bibehöll bibehållit, pres. bibehåller bi|­be·håll·erbehålla sitt ur­sprungliga till­stånd med.den medel­tida fasaden har bibehållit sig förbluffande välbibehålla sig (SÄTT)sedan 1746