SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bi`behållen adjektiv bibehållet bibehållna bi|­be·håll·ensom i stort sett behållit sitt ur­sprungliga till­stånd om konkreta el. abstrakta före­teelser admin.den medel­tida stads­planen är i stort sett bibehållenibl. (skämts.) i fråga om ut­seendehon är väl bibehållen trots sina 50 år(SÄTT) bibehållensedan 1769