SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bibliote´k substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en biblio·tek·etbok­samling som är upp­ställd för att lätt kunna an­vändas särsk. om större, systematiskt ordnad samling av­sedd för all­mänheten bok.rum.bibliotekskataloglånebibliotekskolbibliotekstadsbibliotekuniversitetsbibliotekett offentligt bibliotekett bibliotek med hundra­tusen bandäv. med ton­vikt på lokalenritningarna till det nya bibliotekethan satt på biblioteket och läste dagens tidningaräv. om mindre bok­samlingar el. om bok­serier etc.hans far­far hade Strindbergs samlade verk i sitt biblioteksedan 1561av lat. bibliothe´ca med samma betydelse; till grek. bibli´on ’bok’ och the´ke ’förvarings­plats’