SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bi`dragsförskott substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en bi·drags|­för·skott·etför­skott på underhålls­bidrag som betalas av sam­hället och senare krävs ut av den bidrags­skyldiga föräldern; nu­mera ersatt av underhålls­stöd delvis histor.samh.JFRcohyponymunderhållsstöd sedan 1943