SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bi`drottning substantiv ~en ~ar bi|­drott·ning·enden enda fortplantningsdugliga honan i ett bi­samhälle som där­för passas upp och skyddas av arbets­bina zool.SYN.synonymvise sedan 1751