SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bil`derbok substantiv ~en bilderböcker bild·er|­bok·enbarn­bok som till stor del består av bilder som är minst lika viktiga som texten; ofta i stort format och för mindre barn bok.pedag.rum.JFRcohyponympekbok Elsa Beskows klassiska bilderböckeräv. om an­dra böcker där bilderna är huvud­sakenen bilderbok om de stora klipper­skeppenäv. bildligtnaturens egen bilderboken bilderbok (om ngn/ngt/SATS)sedan 1790av ty. Bilderbuch med samma betydelse