SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bi`lprovning substantiv ~en ~ar bil|­prov·ning·enteknisk under­sökning av bil för ut­rönande av ev. brister rum.samh.tid.äv. om före­tag som är auktoriserat att ut­föra provningenman bör inte upp­skjuta besöket hos bilprovningen till de sista dagarna för besiktningensedan 1963