SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
binom [´m] substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en bi·nom·etmatematiskt ut­tryck som ut­görs av en summa av två storheter mat.ett binom är ett polynom med två termerbinomet 2x+3sedan 1805till 2bi- och lat. no´men ’namn; term’; jfr polynom