SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bi`näring substantiv ~en ~ar bi|­när·ing·ennärings­gren som kommer i an­dra hand i fråga om betydelse samh.jakt och fiske var viktiga binäringar i det gamla bonde­samhälletsedan ca 1770