SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bi`obränsle substantiv ~t ~n bio|­brän·sletbränsle som erhålls från bio­massa dvs. från levande substans, i mots. till uran, olja, kol etc. tekn.till biobränslena hör bl.a. skogs­avfall, torv, halm och energi­skogförnybara biobränslen som skogsbränsle, bio­gas och energi­grödasedan 1980