SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
biodyna´misk adjektiv ~t bio·dyn·am·isksom bara an­vänder naturliga gödsel­medel och all­mänt natur­enliga metoder; om odlingssätt admin.af.biol.jordbr.biodynamiskt jord­brukäv. om produkter odlade på detta sättbiodynamiska mo­röttersedan 1942