SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bioge´n adjektiv ~t bio·gensom bildas av organism om ämne biol.geol.kem.av­lagringar av organiskt material kallas biogena bildningarförr om tänkta ämnen som an­sågs före­komma bara hos levande organismersedan 1929till bio- och grek. -gene´s ’född; av en viss art’