SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
biologi [-gi´] substantiv ~n bio·loginvetenskapen om de levande organismerna i all­mänhet, nästan all­tid med ute­slutande av medicinska aspekter biol.vetenskapl.biologilektionhumanbiologiväxtbiologibiologi brukar in­delas i botanik och zoologiäv. om mot­svarande skol­ämnelärare i kemi och biologisedan 1814till grek. bi´os ’liv’ och log´os ’ord; förnuft; (en) lära’