SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bisexuell´ adjektiv ~t bi|­sexu·ell1som är sexuellt dragen till båda könen särsk. om person admin.JFRcohyponymhomosexuellcohyponymheterosexuell sedan 19422som har både hanliga och honliga köns­organ om växter och lägre djur admin.SYN.synonymtvåkönadsynonymsamkönad sedan 1877