SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
blo`dtörstig adjektiv ~t blod|­törst·igsom önskar vålla eller upp­leva blods­utgjutelse admin.psykol.en blodtörstig diktatoren blodtörstig hämnareäv. mer bok­stavligtjärven an­ses vara ett blodtörstigt rov­djuräv. om handling o.d.blodtörstiga rop på hämndsedan 1547