SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1blomm`a substantiv ~n blommor blomm·an1växt­del med (oftast) vacker färg och form, som vanligen sitter väl synlig och som svarar för växtens fort­plantning bot.blomriklotusblommalönnblommasmultronblommalevande blommorkonst­gjorda blommorplocka blommorblommorna började slå utfrukt­trädens blommorblommorna sluter sig när solen går nerförsommar­natten doftade av blommoräv. med ton­vikt på den biologiska funktionenkönligt fortplantnings­organ hos växt hanblommahonblommaen blomma ut­märks främst av de sexuella bladen, nämligen ståndare och fruktbladofta bildligtdet vackraste eller högsta (i en ut­veckling) JFRcohyponymblomster blomman av landets ungdom offrades i krigetbarn och blommasebarn 2 blommor och binsex och sam­levnadSå pratar du blommor och bin med ditt barn! sedan ca 1430; 1699 i bildlig bemärkelseSjälens tröstfornsv. blome, bloma; gemens. germ. ord, besl. med lat. flo´s ’blom, blomma’ 2växt med vackert färgade och formade (fortplantnings)delar spec. om örter bot.JFRcohyponymblomster ringblommasmörblommavårblommaängsblommavilda blommorodlade blommorsju sorters blommor under huvud­kuddenspec. äv. om kruk­växter (o­avsett om de blommar el. inte)blomkrukafullt av blommor på fönster­brädangrannarna brukar vattna hennes blommor när hon är bort­restäv. om (av­skurna) blommor på stjälk som hyllning el. prydnadblombukettsnittblommahan hade en blomma i knapp­hålethan gav sin älskade ett stort fång blommoräv. bildligt om beröm e.d.för­slaget är värt en blommablomman för dagentyp av (tropisk) slinger­växt med tratt­formade blommor som vissnar redan efter en dagofta odlad som krukväxtblomman för dagen var förr i världen ljus­blå men nu­mera finns den i både rött och vitt blommornas drottningsedrottning 1 låta tusen blommor blomma låta många o­lika idéer komma till ut­tryckhon ville förändra före­taget och tyckte där­för att det var viktigt att låta tusen blommor blomma romantikens blå blomma (tänkt) blå blomma som symbol för romantikenservisen bygger på cirklar och dekoren är hans egen version av romantikens blå blomma sedan 17453bild som åter­ger färg eller form hos de vackraste växt­delarna särsk. som detalj i ut­smyckning el. mönster heminr.blommönsterblomfigurett gardin­tyg med girlanger av blommor och bladdekoren ut­gjordes av en mönster­tryckt, stiliserad blommaäv. om tre­dimensionella åter­givningarplastblommatyllblommaibl. bildligt om (över­driven) språklig ut­smyckningstilblommasedan 15414knappast plur. rikedom på (flyktig) arom som på­minner om (doften av) blommor el. viss blomma; hos viner kokk.ett moget vin med blomma och viss strävhetsedan 1970-taletBlommorna sover i fönstret och lampan stirrar ljus och fönstret stirrar tanklöst ut i mörkret utanför.Gunnar Ekelöf, inledningsdikten i samlingen Sent på jorden (1932)
2blomm`a verb ~de ~t blomm·arbära blommor om växter etc. bot.JFRcohyponymblomstra en blommande frukt­trädgården buske som blommar på bar kvistpå gården blommar en magnoliaen rabatt som blommar från vår till höstibl. o­egentligt i fråga om alger o.d.vattnet blommarofta bildligt, spec.ofta med partikel, särsk.upp, ut vara i sin fulla ut­veckling romantiken blommade under tak­åsarnahennes talang får riktigt blomma ut i slut­scenendet är o­täckt att se hur för­domarna blommar uppjazz­intresset blommade som bäst på femtio­taletspec. äv.med partikelnut vissna tulpanerna har blommat utblomma (upp/ut), blomma (av ngt)nu blommar det!uttr. för stark förvåning el. bestörtningnä nu blommar det – vi har vunnit högsta vin­sten i år i­gen! sedan slutet av 1400-taletH[elige] Susos Gudeliga Snilles Väckarefornsv. bloma Subst.:vbid1-121202blommande, blomning Törnrosen blommar nästan galen som vore det dess sista sommar (eller min)Ann Margret Dahlquist-Ljungberg, ur Den sista sommaren (Homo atomicus, 1980) Blomma ut har två nästan motsatta betydelser: ’börja blomma för fullt’ och ’börja vissna’. Till var och en av dessa betydelser finns en naturlig bildlig användning. Särskilt när man använder blomma ut bildligt bör man vara uppmärksam på att missförstånd kan uppstå.