SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
blå`kopia substantiv ~n blåkopior blå|­kopi·antyp av (äldre) kopia rum.tekn.särsk. bildligtefter­apning den social­demokratiske arbetsmarknads­ministerns för­slag var en blåkopia av facketsen blåkopia (av ngt)sedan 1912; 1965 i bildlig bemärkelse