SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
B-nivå [be`-] substantiv ~n B-nivånkunskaps­nivå mot­svarande den an­dra terminens studier i ett universitets­ämne pedag.JFRcohyponymA-nivåcohyponymC-nivåcohyponymD-nivå nu­mera äv. om en mellan­nivå in­om ett ämne på gymnasietsedan 1980-talet