SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1bo verb ~dde ~tt, pres. ~r ha (viss plats) att stadig­varande befinna sig på bl.a. för att äta, sova och koppla av rum.JFRcohyponymdväljascohyponymresidera boplatssammanbobo i egen lägenhetbo i villahan bor än­nu hos sina föräldrarde bor på Got­land om somrarnaPelle bor i­hop med Majahon har en syster­son boende hos sigde har bott fem­ton år i Stock­holmhon bor i Upp­sala men arbetar i Stock­holm under veckornaäv. mer till­fälligtbo på hotellbo i tältibl. bildligtfinnas ngt högt.in­om dem bor en längtan efter ett annat livbo ngnstans/SÄTTbo i kappsäcksekappsäck sedan 1000-taletrunsten, t.ex. Heda, Östergötlandvanligen runformer buki, byki (pret.), fornsv. bo(a); gemens. germ. ord med bet. ’bo; bebo; göra i ordning; odla’; jfr bod, bonde, bur, bygga Subst.:boende
2bo substantiv ~et äv. ~t, plur. ~n, best. plur. ~na bo·et1(sär­skilt an­ordnad) plats att vara på för att sova och föda upp ungar för djur, spec. fåglar rum.zool.JFRcohyponymfågelholk fågelbofåglarna byggde bonungarna låg och tryckte i boetäv. bildligt om människors bo­städeri vissa ut­tryck JFRcohyponymbostadcohyponym1hem 1 gifta sig och bygga ett eget bobarnen är stora och har flugit ur boeten gökunge i boetsegökunge kacka i eget bo tala illa om sitt eget eller sina egnasom journalist önskade hon att fler kolleger vågade kritisera tidningen, men an­tog att de var rädda för att kacka i eget bo sätta boskaffa sig ett eget hemev. tillsammans med ngndet är inte många tjugo­åringar som har råd att sätta bo sedan ca 1450Heliga Birgittas uppenbarelserfornsv. bo; gemens. germ. ord med bet. ’bo­plats’; till 1bo; jfr bohag, bolag, boskap 2egendom som är gemensam för viss grupp t.ex. äkta makar el. arv­tagare; om­fattande både till­gångar och skulder rum.boskillnaddödsbohustrun förde en smärre förmögenhet i boetäv. (i sammansättn.) i fråga om före­tag etc.konkursbositta i orubbat boutan bo­delning disponera över av­liden makes kvar­låtenskaptestamente verkade inte vara nöd­vändigt efter­som den efter­levande maken skulle ärva allt och sitta i o­rubbat bo ○ äv. bildligtdet regerande partiet hade suttit i o­rubbat bo i ett par decennier sedan 1000-talett.ex. runristat flyttblock, Ed, Upplandrunform bo 3mål­område i bl.a. curling rum.sport.de lyckades få in fyra stenar i boetsedan åtm. 1990