SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bo`kföra verb bokförde bokfört, pres. bokför bok|­för·deformellt registrera ekonomiska över­föringar, vanligen enl. vissa erkända och juridiskt fast­lagda principer ekon.bokföra en vinstdet bokförda värdet av an­läggningen var 50 miljoner kr.äv. med avs. på icke-ekonomiska före­teelservi kan bokföra henne för ytterligare 500 poängibl. äv. (ofta refl.)folk­bokföra var och en måste bokföra sig på den ort där han/hon regel­bundet har sin dygns­vilabokföra ngt (som ngt), bokföra ngn för ngt, bokföra ngn ngnstanssedan 1797Subst.:vbid1-122355bokförande, bokföring