SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bo`klärd adjektiv boklärt bok|­lär·daofta substantiverat som huvud­sakligen har kunskaper ur böcker och saknar praktisk erfarenhet admin.psykol.yrk.hans far var präst och en mycket boklärd mansedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. boklärþer