SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bo`kmal substantiv ~en ~ar bok|­mal·enen liten gul­vit insekt som gärna uppe­håller sig i gamla böcker zool.särsk. bildligtperson som huvud­sakligen ägnar sig åt läsning en in­biten bokmal som inte vet något om det verkliga livetsedan 1538