SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bokstave´ra verb ~de ~t bok|­stav·er·arförtydliga stavningen av (ngt) genom att läsa upp de en­skilda bok­stäverna ofta med hjälp av namn med mot­svarande begynnelse­bokstäver språkvet.JFRcohyponymstava han heter Kalabic och måste all­tid bokstavera sitt efter­namnjag bokstaverar: Adam, Niklas, David ...bokstavera (ngt)sedan 1652Subst.:vbid1-122495bokstaverande, vbid2-122495bokstavering