SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bo`ktryck substantiv ~et bok|­tryck·eten metod för tryckning som känne­tecknas av att tryck­färgen av­ges från upp­höjda partier av tryck­formen bok.SYN.synonymhögtryck 2 JFRcohyponymdjuptryckcohyponymplantryck sedan 1636