SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bo`lagsordning substantiv ~en ~ar bo·lags|­ordn·ing·enstadgar för (visst) aktie­bolag ekon.enligt bolagsordningen ska bolags­stämma hållas före ut­gången av maj månadsedan 1848