SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bolsjevis´m substantiv ~en bolsjev·ism·envanligen best. f. en radikal kommunistisk å­skådning som ut­gjorde ur­sprunget till det ryska kommunist­partiet och ut­formades under åren 1903–1917 pol.tid.bolsjevismen om­fattades av en fraktion av det ryska social­demokratiska partietförr äv. all­männarekommunism sedan 1917