SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bombarde´ra verb ~de ~t bomb·ard·er·arbeskjuta med artilleri el. liknande tunga vapen; om sjö- el. land­stridskrafter med avs. på befästningar, städer etc. mil.de fientliga linjerna bombarderades i två timmar före stormningenäv. ngt ut­vidgatdemonstranterna bombarderade ambassadören med ägg och tomaterspec. sportmål­vakten bombarderades med över 20 skott i första periodenäv. bildligt med ton­vikt på myckenhetministern bombarderades med frågorbombardera ngn/ngt (med ngt)sedan 1686av ty. bombardieren, fra. bombarder med samma betydelse; till bomb Subst.:vbid1-122728bombarderande, vbid2-122728bombardering; bombardemang