SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bombas´m substantiv ~en ~er bomb·asm·enspråkligt ut­tryck som är anspråks­fullt och upp­blåst språkvet.SYN.synonymsvulstighet några bombasmer om idrottens fostrande och förbrödrande betydelsesedan 1903av ita. bambagia ’bom­ull’, via eng. bombast ’(svällande) vadd’, och ändelsen -m, efter sarkasm