SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bombas´tisk adjektiv ~t bomb·ast·iskanspråks­full och upp­blåst men vanligen med föga eg. inne­håll; om språkligt ut­tryck etc. admin.presidenten talade på sitt bombastiska sätt om nationens ära och höghetäv. om personen bombastisk fest­talaresedan 1810