SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bomma u´t verb bommade bommat bomm·arhålla (segel) sträckt med bom sjö.bomma ut focken på länsenbomma ut (ngt)trol. sedan början av 1900-taletSubst.:vbid1-832684utbommande, vbid2-832684utbomning