SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bo´rd substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en bord·et1(typ av) möbel som består av en våg­rät skiva som bärs upp av ben e.d. och t.ex. an­vänds att äta, arbeta, samman­träda el. leka vid el. som avställnings­yta heminr.rum.bord(s)dukbord(s)lampabordsbenarbetsbordmatbordsatsbordskrivbordslagbordsoffbordspelbordbordet är dukatbordet var belamrat med papperett litet runt bord av mahognyhandlingarna ligger på chefens bordord­föranden slog klubban i bordetsärsk. med tanke på (fram­dukad) mat och dess förtäringbord(s)servisbord(s)skickbord(s)sällskapmaten står på bordethan förde henne till bordetde satte sig till bords och lät sig väl smakade bjöd på ett furstligt bordäv. om liknande ytor med teknisk funktionmanöverbordtill bordsalla fakta på bordetsefaktum gående bordbord med fram­dukade rätter som de ätande får gå fram och ta för sig avde hade svårt att bestämma om de skulle ordna trerätters­middag eller gående bord på festen göra rent bordgöra slut på alltbeträffande kassan hade den förra styrelsen gjort rent bord inte vara ngns bordinte vara ngns sak att ta i­tu medegentligen är det inte vårt bord, men vi ska se vad vi kan göra komma till (ett) dukat bordfå allt väl tillrätta­lagt för sigden av­gående stats­ministern sade att den nya regeringen hade kommit till dukat bord lägga korten på bordetse2kort 2 lägga papperen på bordetsepapper 2 pengar under bordetsepeng slå näven i bordetsenäve slå vantarna i bordetsevante supa/dricka ngn under bordet dricka alkohol med ngn så att veder­börande blir red­löst berusadhan tålde stora mängder alkohol och kunde supa nästan vem som helst under bordet sedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. borþ; gemens. germ. ord, urspr. ’bräde’; jfr 1bräda 2längs­gående planka i ytter­beklädnad på trä­båt ofta av flera laskade stycken rum.sjö.bordgångbordet närmast kölen brukar kallas sam­bordäv. om längs­gående plankor med annan funktionstänkbordibl. bildligt om själva far­tyget el. dess relingi vissa ut­tryck ombordgå över bordman över bord!sedan förra hälften av 1300-taletUplands-Lagensamma ord som bord 1, eg. ’den av bräder bestående över­kanten på en skeppssida’; jfr inbördes, 1babord, ombord, 1styrbord 3i best. f. sing. o­självständig part i vissa kort­spel t.ex. bridge spel.SYN.synonymträkarl Väst spelade ut spaderfem och bordets kung vann sticketäv. om de upp­lagda korten efter bud­givningen i bridgesedan 1976se bord 1 Bord, duka dig.Efter tyska Tischchen deck dich, en folksaga om ett bord som dukade sig självt