SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
borgarklass [bår`jar-] substantiv ~en ~er borg·ar|­klass·envanligen best. f. samhälls­klass som huvud­sakligen består av ägarna till inkomstgivande kapital särsk. i mots. till an­dra klasser, fram­för allt arbetar­klassen mest som marxistisk termadmin.samh.JFRcohyponymbourgeoisiecohyponymarbetarklasscohyponymproletariat den egentliga borgarklassen ut­gör nu­mera en ganska liten del av befolkningensedan 1833