SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bortrest [bårt`-] adjektiv, neutr. ~ bort|­res·tasom till­fälligt har rest från hemmet och vanligen äv. från hem­orten admin.hon var bortrest när in­brottet ägde rumhennes föräldrar var bortresta över nattensedan 1628