SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
borträkna [bårt`-] verb ~de ~t bort|­räkn·arvanligen lös förb., seräkna bort inte räkna med i visst samman­hang JFRcohyponymbortse värde­ökningen var 20 procent, inflationen borträknadborträkna ngtsedan 1664Subst.:vbid1-893087borträknande, vbid2-893087borträkning