SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bortse [bårt`-] verb bortsåg ~tt, pres. ~r bort|­seräv. lös förb., sese bort inte fästa av­seende vid visst förhållande; för att förenkla e.d. komm.JFRcohyponymräkna bort romanens intrig kan man bortse från ― det är miljö- och person­beskrivningarna som är det viktigaofta i perf. part., särsk. för att markera undan­tag från huvudtendensbortsett från NN var alla mycket nöjdabortse från ngn/ngt/SATSsedan 1852Subst.:vbid1-123854bortseende