SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bo`skap substantiv ~en bo·skap·en(samling) hov­djur som an­vänds som hus­djur särsk. om nöt­kreatur jordbr.boskapsskötseltamboskapungboskapbeteslandskapet har minskat i takt med att boskapen försvunnitflockar av hästar, får och boskapibl. äv. om får, getter och svinsedan slutet av 1200-taletWestgöta-Lagenfornsv. boskaper ’hus­håll; bo­hag; boskap’, till 2bo och 1-skap