SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bo`skillnad substantiv ~en bo|­skill·nad·enupp­lösning av makars ekonomiska gemenskap utan direkt sam­band med upp­lösning av äktenskapet jur.boskillnad görs i­bland för att ut­jämna makars in­bördes egendomsförhållandeäv. bildligt om skarp åt­skillnadvissa politiska bedömare gjorde en boskillnad mellan terrorism och legal befrielse­kampboskillnad (mellan ngra)sedan 1723