SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bo`stadsmarknad substantiv ~en bo·stads|­mark·nad·en(samman­fattningen av) ut­bud och efter­frågan på bo­städer in­om visst om­råde ekon.rum.parterna på bostadsmarknaden förhandlade om hyrornasedan 1934