SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bo`stadsrätt substantiv ~en ~er bo·stads|­rätt·enform för boende som inne­bär nyttjande­rätt under o­begränsad tid av bo­staden mot viss kapital­insats; mellan­ting mellan hyrande och ägande ekon.SYN.synonymborätt JFRcohyponymhyresrätt fastigheter med bostadsrättallt fler hyres­rätter har om­bildats till bostadsrätteräv. om (kontrakt på) bo­stad som ägs på detta sättförsäljning av bostadsrätterhon bor i bostadsrättsedan 1930