SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
bo`stadsrättsförening substantiv ~en ~ar bo·stads·rätts|­för·en·ing·enekonomisk förening som upp­låter lägenheter med bostads­rätt samt förvaltar lägenheterna etc. ekon.rum.sedan 1930