SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1bra adjektiv, komp. bättre [bät´-], superl. bäst 1som har lämpliga eller tillfreds­ställande egenskaper el. fyller berättigade krav admin.JFRcohyponymduktig 1cohyponymfullgodcohyponymnyttigcohyponymutmärktcohyponymgod 1 bra betygen bra bokbra väderhon är bra i mattehan är bra på att räknavara värd ett bättre ödeborta bra men hemma bästhan var bäste man på planett bra medel mot förkylningdet var för bra för att vara santefter bästa förstånd och sam­vetespec. substantiverat om (största möjliga) för­del, lycka o.d. för ngn (alla) el. om största möjliga an­strängning (för att nå ett lyckat resultat)i superl. göra sitt bästadet all­männa bästahoppas på det bästabara tänka på sitt eget bästasörja för landets bästaspec. äv. med ton­vikt på hög social ställning, hög klass o.d.; utan jäm­förande betydelsei komp. el. superl. JFRcohyponymfin 3 bättre mans barnhon är av bästa familjbli bjuden på en bättre mid­dagspec. äv.moraliskt högt­stående JFRcohyponymhederligcohyponymhygglig 1cohyponympräktig han är en bra karlhon är är den bästa människa jag käntäv. vid till­tal o.d.i superl. kär bäste bror!det ordnar sig, bästa fru NN!spec. i vissa fraser som in­leder sam­talallt bra?Hur har du det? – Det är bara brabra (i/på ngt), bra (på att+V), bra (för ngn/ngt) (att+V), bra (mot/till ngt)bättre sent än aldrigbättre att ngt över huvud taget äger rum, även om det är sent, än att det aldrig skerhon postade breven i sista stund, men bättre sent än aldrig en bra stundsestund första bästa ngn/ngtden/det första som dyker uppoch som väljs utan eftertanke och hänsyn till lämplighethan av­bröt sin semester­resa och tog första bästa plan hem ha sett sina bästa dagarsedag 2 i bästa fallsefall 3 mot bättre vetandese1vetande ngns bättre hälftsehälft osvuret är bästseosvuren själv är bästa/bäste drängsedräng skrattar bäst som skrattar sistseskratta sådant händer i de bästa familjersefamilj 1 ta sig för mycket till bästadricka sig o­nykterngt åld.i­bland tog han sig för mycket till bästa, och då kunde det hända att han råkade i slags­mål tyda allt till det bästage allt den gynnsammaste eller väl­villigaste tolkningenhon är all­tid glad och positiv och tyder allt till det bästa sedan 1636äldre sv. braf; av lågty. brav ’duktig; präktig; hederlig’; av ita. bravo; jfr bravo; bättre: sedan 1000-talet (Vs 24); runform betr, fornsv. bätre; bäst: sedan 900-talet (Sö 176); runform bast, fornsv. bäzter, besl. med båta 2frisk eller åter­ställd admin.med.har hon blivit bra från sin förkylning än­nu?känner du dig bättre nu?bra (från ngt)sedan 17323an­senlig i längd, mängd e.d. utstr.jag har funderat ett bra tag på sakenhan stod en bra bit där­ifrånhon fick en bra slant för besväretsedan 1707För var dag blir det bättre men bra lär det aldrig bli.Omkväde i visan Ballad på en soptipp av Cornelis Vreeswijk (i Ballader och oförskämdheter, 1964)
2bra adverb, komp. bättre [bät´-], superl. bäst 1på lämpligt eller tillfreds­ställande sätt NollJFRcohyponym1gott 2cohyponym1väl 1 må braha det brase bra utmaten smakade brarocken sitter braha bra reda på sighan förstår inte bättreäv. i ut­rop e.d. som an­ger gillande e.d.bra, då går vi vidareäv. i fråga om full (just i stunden) på­gående verksamheti superl.; i vissa ut­tryck matchen på­går som bästvara som bäst i tagendet bästa ngn kanså gott det gårhan hjälpte till att skotta det bästa han kunde ha det bra ställtha en bra ekonomisk situationmånga äldre i Sverige har det bra ställt och har goda möjligheter att leva ett bra liv även som pensionärer skrattar bäst som skrattar sistseskratta veta bättreveta att man inte gör såäven vuxna mobbar var­andra men borde veta bättre och vara goda före­bilder för barnen sedan 1645; bättre sedan 1000-taletrunsten, t.ex. Spånga, Upplandvanligen runformer bitr, betr; se 1bra 2i stor ut­sträckning utstr.SYN.synonymansenligtsynonymmycket ta bra betalttjäna bra med pengarni måste skynda er bra om ni ska hinnadet var bra synd att du missade chansenäv. vagt förstärkanderätt så JFRcohyponymganska det var bra nära att vi lyckadesnu är han allt bra dåligbra mycket sämrebättre upp!bättre än så!Fick du löne­förhöjning? – Bättre upp, jag blev befordrad! sedan 1658